Tjänster inom cancerdiagnostik

Ärftlig cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur salivprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om det föreligger en förhöjd risk att utveckla vissa cancerformer.

Genetisk cancerutredning

Genom blodprov spårar iCellate eventuella tumörfragment som sedan isoleras och analyseras utförligt i iCellates labb i Stockholm.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling. iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, cirkulerande tumörceller (CTC), påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

Ärftlig cancerrisk

Du som har släktingar som drabbats av cancer, kanske ofta själv funderar över vilken risk du löper för att utveckla cancer. En tredjedel av befolkningen drabbas av cancer, och 5–10% av all cancer är ärftligt orsakad. För den som vet att man har en ärftlig cancerrisk finns det ofta förebyggande åtgärder. Risken bedöms med ett gentest, såsom GeneMate®. Genom GeneMate® analyseras så kallad genomiskt DNA (gDNA) som innehåller information om din ärftliga cancerrisk.

Med GeneMate® sker provtagningen snabbt och smidigt, på dina villkor. En box levereras direkt i brevlådan med material och instruktioner för salivinsamling. Boxen skickas tillbaka till vårt labb, där vi utförs en omfattande genetisk analys och bryter ned komplex information till konkreta riskbedömningar. Vårt kliniska team finns tillgänglig för vägledning och rådgivning under hela resan.

 

BESTÄLL

TEKNISK SPECIFIKATION

Vad ingår:
- Provtagningskit (saliv)
- Genetisk analys av 41 gener
- Klinisk rapport med riskbedömning
- Rådgivning i samråd med våra genetiska vägledare

Genetisk cancerutredning

OncoMate® stödjer onkologen i behandlingsbeslut för dem som redan har diagnostiserats med avancerad cancer. Riktade behandlingar ger bra respons, bidrar till färre biverkningar, och blir allt mer vanliga inom klinisk praxis. Dessa riktade behandlingar gäller för de som har vissa cancerdrivande mutationer. Genom vår genomisk analys hjälper vi onkologen bedöma om patienten kan dra nytta av en riktad behandling, och i såna fall vilken.

Vid metastaserad sjukdom finns det cirkulerande tumör DNA (ctDNA) i blodet. Genom en så kallad liquid biopsy, eller blodprov, sekvenserar iCellate ctDNA, analyserar sekvenserna med vår bioinformatiska pipeline och tillhandahåller en klinisk rapport där vi identifierar behandlingsprediktiva mutationer samt tydliga behandlingsalternativ. Vår omfattande 36-gens panel täcker alla gener kopplade till godkända riktade terapier.

OncoMate® är minimalt-invasivt och är inte beroende på tillgång till vävnadsmaterial. Genom liquid biopsy utvidgar iCellate tillgång till genetiska analyser.

 

ANMÄL INTRESSE

Vad ingår:
- Provtagningskit (blod)
- Genetisk analys av 36 gener*
- Klinisk rapport med behandlingsförslag

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt ger den bästa chansen för effektiv behandling och minskar dödligheten i cancer. Screening av symptomfria människor kav vara en effektiv åtgärd för att detektera cancer tidigt, men i dagsläget fattas det bra screeningmetoder för många cancerformer. Dessutom är de flesta inriktade på en cancertyp, som till exempel mammografi för bröstcancer eller PSA för prostatacancer, och nyttan är därför begränsad till dessa organ.

Genom CellMate® letar vi efter Cirkulerande tumör celler (CTC) i blodet. CTC kan finnas i blodet upp till 12 år innan en individ utvecklar cancer-relaterade symtom. iCellate har genomfört två större studier (se här) för att undersöka hur tekniken fungerar som screeningverktyg med goda resultat.

Vad innebär ett positivt provsvar (att det finns CTC i blodet) för dig som tar testet? Läs mer om vad testet innebär under FAQ.

 

ANMÄL INTRESSE

Vad ingår:
- Remiss till provtagning (blod)
- CTC identifiering och isolering
- Genetisk analys av 22 gener
- Klinisk rapport