Våra tjänster

Genetisk cancerutredning

Vid svårdiagnostiserad cancer kan iCellates riktade cancertest, cirkulerande tumörceller (CTC) eller cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), ge vidare möjligheter till typbestämning och förslag på riktad medicinsk behandling.

Nedärvd cancerrisk

Cancer i släkten kan skapa stor och ibland onödig oro. Ur blodprov kan iCellate isolera DNA, analysera de nedärvda anlagen och bedöma om en förhöjd risk att utveckla viss typ av cancer kan föreligga.

Personlig cancerscreening

Tidig upptäckt är viktigt för en effektiv cancerbehandling. iCellate kan genom ett enkelt blodprov och analys av det som sprider cancer, CTC, påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår.

Genetisk cancerutredning

En genetisk cancerutredning är till för dig som redan är diagnosticerad med cancer. Den allmänna sjukvården har ibland inte metoderna eller resurserna att hitta de senaste riktade läkemedlen som eventuellt kan vara verksamma mot en specifik cancer. iCellate har dessa metoder, som vi tror kommer att bli standard i den allmänna sjukvården om några år.

Genom ett blodprov går det att hitta tumörfragment (ctDNA). Fragmenten går sedan att analysera på DNA-nivå (sekvensera). Detta resulterar sedan i en lista över de genetiska fel (onkogenetiska mutationer) som bidrar till tumörens tillväxt och en bred klinisk genetisk rapport med förslag på individanpassad behandling.

I en genetisk cancerutredning finns givetvis begränsningar. Det är viktigt att du som patient och din läkare är överens om vilka diagnostiska alternativ som kommer att ge svar på de kliniska frågeställningar som finns. iCellates expert finns till hands om ni har någon specifik fråga om analyssvaret.

 

LADDA NER DETALJERAD BESKRIVNING

LADDA NER ORDERFORMULÄR

Exempel på analyssvar

Nedärvd cancerrisk

Du som har släktingar som drabbats av cancer, kanske ofta själv funderar över vilken risk du löper för att utveckla cancer. Vetenskapliga studier visar att 5-10 % av alla cancerdiagnoser har en ärftlig komponent. Det är en nedärvd risk att utveckla cancer och i många fall går denna risk att förebygga.

De vanligaste och mest väldokumenterade ärftliga generna som kan orsaka cancer är BRCA och BRCA2. Den som har en nedärvd mutation i någon av dessa gener har en väsentligt högre risk att utveckla bröst- eller äggstockscancer (för kvinnor) eller prostatacancer (för män).

Med så kallad germlineDNA (gDNA) analyseras dina nedärvda anlag att utveckla cancer. Eftersom arvsmassan är densamma i hela livet behöver testet bara göras en gång.

 

LADDA NER DETALJERAD BESKRIVNING

LADDA NER ORDERFORMULÄR

Personlig cancerscreening

Det finns idag inget generellt test inom sjukvården för att hitta cancer tidigt, så kallad screening. De tester som finns, som till exempel mammografi (för bröstcancer) och PSA (för prostatacancer) är bara inriktade på en cancertyp och nyttan är därför begränsad till dessa organ.

iCellate har genomfört två större studier (se här) för att validera vår teknik som screeningverktyg med goda resultat.

Om du väljer att ta iCellates test för tidig cancerdetektion bör du sätta dig in i vad detta innebär. Vad innebär ett positivt provsvar (att det finns tumörspår i blodet) för dig som tar testet? Läs mer under Vanliga frågor. Även om risken för en normalperson att få cancer är 30% under sin livstid så är sannolikheten låg att du får ett positivt provsvar för CTC om du känner dig fullt frisk.

 

LADDA NER DETALJERAD BESKRIVNING

LADDA NER ORDERFORMULÄR