• samarbeta
    med oss

CTC Isolering

iCellate’s instrument IsoPic™ använder cellernas biomekaniska egenskaper för att isolera CTC från blodet och förlitar sig inte på konventionella biomarkörer som ofta missar flera av de sällsynta och föränderliga cancercellerna. Analysen av blod för att hitta CTC kan göras på till synes friska människor för tidig upptäckt av cancer, och på dem som redan drabbats av symptom för att potentiellt styra deras behandling.

iCellate kan med hög känslighet hitta de sällsynta tumörcellerna i blodet. Instrumentet IsoPic™ har visat sig hitta 9 av 10 tumörceller i labbtester med spikade tumörceller (ditplacerade celler).

Genetisk sekvensering

Den genetiska informationen i en tumörcell kan potentiellt vara ett utmärkt verktyg för diagnostik, övervakning av sjukdomsförlopp och för att matcha sjukdom mot riktad läkemedelsbehandling. Efter att ha isolerat CTC kan ”Next Generation Sequencing”-analys (NGS) tillämpas för en grundlig undersökning av tumörcellens DNA. Denna information möjliggör kliniskt beslutsfattande baserat på enbart ett fåtal cancerceller isolerade genom iCellates teknik. Metoden kan därför bidra till att ge allmänheten tillgång till individbaserad cancerbehandling inom en snar framtid för alla patienter på ett precist och kostnadseffektivt sätt.