Om iCellate

iCellate är ett svenskt life science bolag som grundades 2011 och är baserat i Stockholm. iCellate utvecklar produkter inom cancer upptäckt och biomarkör analys för att möjliggöra precisionsmedicin. Tekniken bygger på forskning från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Företaget är alumner från både Uppsala Innovation Center (UIC) och STING och har genom åren fått flera utmärkelser från både vetenskapliga institutioner och privata företag.


Ledningsgruppen


Pelle Redare (CEO) har stor erfarenhet från Medtech-branschen där han har arbetat i mer än 20 år i både små och stora företag, till exempel Siemens, Radi Medical och St Jude Medical. Som VD för iCellate kombinerar Pelle flertalet erfarenheter från VD-positioner i större företag och bakgrund från att driva små startupföretag.


Christer Ericsson, PhD, (CSO) är en prisbelönt cancerbiolog och specialist inom klinisk provhantering. Christer har publicerat många vetenskapliga artiklar i "Cell" och andra respekterade internationella tidskrifter och monografier i cancerbiologi. Han har forskat vid Salk Institutet i San Diego, Karolinska Institutet i Stockholm och vid State University of New York i Buffalo.


Iohn Ryott (COO) har arbetat både nationellt och internationellt i ett antal olika Medtech-företag, allt från små till stora. Iohn har arbetat med försäljning och marknadsföring i Europa, USA och Asien och har samlat stor kunskap om försäljning, förhandlingar och ledarskap. I den viktiga kommersialiseringsfasen kommer Iohn spela en viktig roll för iCellates framgång.


Åsa Rosenquist (VP R&D) tillträdde 2019 som chef för iCellates forskningsavdelning och labbverksamhet.  Åsa kommer närmast från XSpray Pharma och har förutom jobb på Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten framförallt arbetat med läkemedelsutveckling på Medivir. Åsas kunskaper av att leda medarbetare kombinerat med mångårig erfarenhet av labbarbete samt projekt/produkt utveckling gör henne till en mycket viktig del av iCellates framtida teambyggnad.


Francisca Lameiras (Quality Director) började på iCellate 2017. Francisca har en doktorsexamen i Metabolic Engineering från Delft University of Technology (Nederländerna) och är en resultatdriven och dynamisk forskare. Francisca startade sin karriär på iCellate som chef för labbet och tillträdde 2020 rollen som chef för Quality Assurance och Regulatory Affairs. Med sin kunskap inom både FoU och kvalitet är hon en viktig del av iCellates kontinuerliga utveckling.


Styrelsen

Pelle Redare (styrelseledamot)

VD sedan 2014.

Se ovan. 

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/pelle-redare-7672683/


Iohn Ryott (styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2014.

Se ovan.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/iohn-ryott-428283/


Harald Blegen (styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2017.

Harald är överläkare inom cancerkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset och var tidigare chef för Tema cancer. Harald är helt ovärderlig i styrelsearbetet med sina erfarenheter och kliniska kontakter.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/harald-blegen-bb660712/


Anders Qvarnström (styrelseordförande)

Styrelseledamot sedan 2021. 

Anders har en Master of Science i Chemical Engineering (med inriktning biokemi) från KTH, Stockholm. 34 års internationell erfarenhet av olika ledande befattningar i publika och privata life science och medicintekniska företag. Han har erfarenhet av att driva verksamheter och bolag internationellt och har byggt upp försäljning och marknadsföring i EU, Japan och USA. Anders senaste operative roller inkluderar Country Manager för Nilfisk Inc. Japan och Divisional Manager vid St. Jude Medical Japan Co samt COO för Global Kinetics Corp. (Australien).

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/anders-qvarnstrom-610a67/


Daniel Kernell (styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2022. 

Daniel är VD och medgrundare av Doktor24 som är en av Sveriges största digitala vårdgivare och vaccinatörer. Han har över 15 års erfarenhet inom sjukvård-, omsorg- och läkemedelsbranschen där han har varit med och transformerat bolag genom förbättringsarbete, förvärv och försäljningar. Daniel har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat både nationellt och internationellt i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika.

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/dameke/


Fredrik Berns (styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2022. 

Fredrik är managementkonsult och entreprenör med över 20 års erfarenhet av försäljning och uppdrag mot främst offentlig verksamhet. Han är bland annat medgrundare till Ensolution, ett konsultföretag som specialiserade sig på att arbeta mot svensk sjukvård. I sina tidigare roller som konsult och företagsledare har Fredrik bred erfarenhet av olika typer av verksamhetsförbättring i flera olika branscher såväl i Sverige som internationellt.


Kvalitet

iCellate Medical AB med ackrediteringsnummer 10473 är ackrediterat av Swedac för testning enligt standarden ISO 15189.

Accreditation certificate

 

På iCellate arbetar vi för att följa den internationella standarden ISO 15189 och kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra laboratorietjänster. Omfattningen av ackrediteringen inkluderar genomisk DNA-analys genom NGS (Next Generation Sequencing) för att analysera mutationer av gener associerade med ärftlig cancer via vår tjänst GeneMate®.

Grunden för iCellates kvalitetspolicy är våra kärnvärden:

Patienten i centrum
På iCellate sätter vi patienternas behov i fokus.

Proaktivt tänkande
Genom proaktivt tänkande och en gemensam målbild skapar vi en innovativ och produktiv arbetsmiljö.

”Empowerment”
iCellate ger individer möjlighet att nå sin högsta potential genom personlig och professionell utveckling.

Komplexitet förenklad
Där det är möjligt använder iCellate enkla men brijanta lösningar för att hantera de komplexa frågorna om cancerhantering.

Ansvarstagande
På iCellate upprätthåller vi en hög servicestandard genom att hålla oss ansvariga gentemot varandra, våra kunder och vårt kvalitetssystem.

Vetenskap

Vetenskapliga studier

White Papers

Betydande utmärkelser och bidrag

CellMate®

iCellate har erhållit Horizon 2020 tillsammans med QIAGEN och UKSH för att möjliggöra lansering av CellMate® i den europeiska marknaden.

Precisionsmedicin

Tillsammans med det schweiziska läkemedelsbolaget Elthera erhöll iCellate Eurostars för att utveckla precisionsläkemedel inom bukspottkörtelcancer.

R&D samarbete

Roche finansierade utvecklingen av de första prototyperna som senare ledde till instrumentet IsoPic™ och bidrog till FoU-kunskap i de tidiga faserna.

R&D samarbete

iCellate ingick strategiska samarbeten med några viktiga partners, vilket ledde till nya upptäckter inom celldetekteringsautomation.

2021Fast-track to innovation - CellMate®Horizon 2020
2020Companion diagnostics utvecklingEurostars
2018Success storyEIT Health
2016Lab accreditationEIT Health
2016Styra cancerbehandlingAFA Försäkring
2015AffärsutvecklingTillväxtverket
2013-2016EurostarsEU commission
2012-2015BIO-X supportUppsala BIO
2012-2014Research collaborationRoche
2012-2013IPR analysis awardSISP
2011-2012Vinn Verifiering VINNOVA
2011Starget 3SA (scientific prize)Karolinska Institute
2011Bus dev competition (first prize)STING Startup
2011Fokus verifieringInnovationsbron
2011Business plan competition (finalist)Venture Cup Öst