iCellate Medical tillför 26 MSEK via nyemission

Nyheter

Stockholm, Sverige - 19 november 2020 - iCellate Medical har i dagarna avslutat en framgångsrik nyemission. Kapitalanskaffningen tillför bolaget drygt 26 MSEK, från befintliga och nya aktieägare. iCellates mål är att erbjuda tester för att analysera cancerrisk och tidig cancerupptäckt, för att sedan vägleda individuella terapier.

iCellate, ett privatägt svenskt medicinteknikföretag, är en innovationsledare inom cancerdiagnostik och precisionsmedicin genom analys av tumörceller eller cellfragment från blodprover, s.k. liquid biopsy.

iCellate lanserade i september 2020 sin första kommersiella produkt, GeneMate®, som analyserar en individs ärftliga risk att utveckla cancer. De tillförda medlen kommer att främst gå till att validera och kommersialisera ytterligare två produkter under 2021/22, OncoMate® och CellMate®.

Pelle Redare, VD för iCellate, kommenterar, ”Vi är verkligen glada över att våra befintliga ägare visar kontinuerligt stöd och att vi kan locka till oss så bra nya investerare. Vi är övertygade om att år 2021 kommer att bli ett väldigt spännande år”.

Noterbart är att emissionen sköttes utan extern rådgivning.

Om iCellate Medical

iCellate grundades 2011 som en spinoff från forskning som utförts vid Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset. Företaget har sitt kontor och laboratorium i Hagalund i Stockholm, där det utför sina tjänster.

iCellate använder cirkulerande tumörceller (CTC) och cellfragment, cirkulerande tumör DNA (ctDNA) för att hjälpa läkare att upptäcka och analysera cancer i sjukdomens olika faser. Cancer sprider sig från en primär tumör till olika delar av kroppen genom CTC som migrerar ut i lymf- och blodcirkulationssystemet, där de kan upptäckas med iCellates egenutvecklade teknik.

Läs mer om GeneMate® på genemate.se.