iCellate har tilldelats Horizon 2020

Nyheter

Stockholm, Sverige - 31 januari 2021 - iCellate Medical AB, ett cancerdiagnostikföretag har tillsammans med QIAGEN och University Medical Center Schleswig-Holstein erhållit ett bidrag på 2,4 miljoner euro från European Funding Agency, Horizon 2020. Anslaget skall användas för att utöka tillgängligheten av CellMate® till specialiserade cancermottagningar och privata hälsokliniker över hela Europa via DeteCTCs-konsortiet.

Förekomsten av cancer globalt beräknas fördubblas till 2035. Tidig upptäckt och intervention har visats vara det mest effektiva sättet att behandla cancer och förbättra patientens möjligheter. Dagens metoder för tidig upptäckt inkluderar mammografi, cellprovtagning, koloskopi, MR och tumörbiopsi. Dessa metoder har dock mycket begränsade möjligheter att detektera flertalet svåråtkomliga cancerformer såsom bukspottkörtelcancer och äggstockscancer. Man kan inte heller detektera enskilda tumörceller, som kan finnas hos en patient i många år innan de blir detekterbara med konventionella metoder.

I Horizon 2020-projektet kommer DeteCTCs-konsortiet att accelerera lanseringen av iCellates cancerblodtest, CellMate®, för tidig upptäckt av cancer i bröst, äggstockar och bukspottkörtel.

”Tänk om du kunde upptäcka och behandla cancer innan symtom uppstår. Om detta blir verklighet behöver cancer inte vara en sådan fruktansvärd sjukdom”, säger Pelle Redare, VD iCellate.

"Vi är mycket glada över att få vara en del av DeteCTC-konsortiet", säger Jonathan Sheldon, Senior Vice President för QIAGEN Digital Insights. ”Det är absolut nödvändigt för framgångsrika antagande av nya tester att ”Sample to Insight”-upplevelsen är sömlös. Lätt att lära sig, lätt att använda och lätt att tolka för alla testlaboratorier. Genom att arbeta tillsammans kan vi ta med våra erfarenheter, färdigheter, NGS-kemi och programvara för att få detta att hända”.

Om iCellate Medical

iCellate är en avknoppning från Karolinska Institutet i Sverige. Life science-företaget har sitt kontor och laboratorium i Stockholms Hagalund, där företaget utför sina cancerdiagnostiska tjänster. Företaget har fått flera utmärkelser och vetenskapliga bidrag från till exempel Roche, Eurostars, Vinnova och AFA Insurance.

Om University Medical Center Schleswig-Holstein University Medical Center

Schleswig-Holstein (UKSH) med platser i Kiel och Lübeck erbjuder medicinsk vård av högsta standard. UKSH säkerställer högt individualiserad såväl som tvärvetenskaplig diagnostik och terapi för mer än 450 000 öppenvårdspatienter och dagpatienter, årligen. I samarbete med universiteten skapar UKSH den kliniska grunden för forskning och undervisning. Det nära samspelet mellan tvärvetenskaplig forskning och vård av patienter gör det möjligt för medicinska experter att snabbt överföra aktuella forskningsresultat till nya diagnostiska och terapeutiska procedurer, till förmån för patienterna.