Cancerdiagnostik genom blodbiopsi

Skrivet om iCellate

Efter många års forskning är det dags. Det kommande halvåret släpper life science-bolaget iCellate Medical tre nya produkter. Alla har, var för sig, potentialen att revolutionera cancervården.

– Vi står inför ett paradigmskifte, säger företagets vd Pelle Redare.

Det har varit en mångårig resa, men i september når Stockholmsbaserade iCellate ett efterlängtat delmål. Då lanseras nämligen en ny tjänst, som med precision, kan ge läkare exakt vägledning om cancerpatienters behandlingar. Tekniken går ut på att, med hjälp av blodprov och fragment av tumör-dna, fastställa exakt var i en persons gener som cancer har uppstått. Den kunskapen, menar Pelle Redare, öppnar möjligheten för vården att sätta in den bästa behandlingen för den drabbade individen. 

– Fram tills nu har vården mest fokuserat på i vilket organ en viss cancer uppstått. Vår teknik tittar mer på grundorsaken: Varför har just den här personen fått cancer?

iCellates metod gör att moderna mer exakta behandlingar kan sättas in som ett komplement till de breda lösningar som i dag är ett vanliga.

– Historiskt sett har vården använt sig av cellgifter som slår brett, men som också gör att friska celler tar stryk, patienter tappar hår och mår dåligt. Med hjälp av nya, moderna läkemedel, kan läkarna rikta behandlingen så att den slår exakt mot de gener där det gått fel. Och det är där vi kan hjälpa till.

Den patenterade metoden har tagits fram av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Den går bland annat ut på att, ur blodprov innehållandes miljardtals normala blodceller, sortera ut de tiotal som bär på cancer och sedan djupanalysera dem. Och att döma av resultatet i två färska studier är iCellates verktyg effektivt. Vid en av dem deltog 3 300 högriskpatienter, varav 3,2 procent upptäcktes ha begynnande cancer – bara genom blodprovet. Det är en häpnadsväckande hög siffra med tanke på att cancer normalt sett bara upptäcks hos 0,5 procent av befolkningen per år.

– I studien identifierades bland annat en kvinna som vi såg bar på tumörceller. Hon hade inte själv märkt något, men det visade sig, efter biopsi, att hon hade gynekologisk cancer och tack vare upptäckten kunde den snabbt plockas bort.

Pelle Redare är övertygad om att en tidigare upptäckt och mer exakt provinformation både kan rädda liv och skona patienter från onödigt lidande. Screeningtestet som han kallar produkten som lanseras i januari, tror Pelle Redare kan hjälpa flest människor.

– Det innebär att folk får möjlighet att lägga till det här testet i sin vanliga hälsoundersökning. Det är en helt ny möjlighet att få veta om man har cancer i ett tidigt skede. Prognosen blir avsevärt bättre ju tidigare man upptäckter den.

iCellate hoppas att det offentliga Sverige kommer inse värdet av möjligheten med deras produkter och i framtiden finansiera provtagningarna, men ännu är det inte så. I inledningsskedet blir det därför patienterna själva som får bekosta behandlingarna.

– Ingen önskar mer än jag att vår teknik blir tillgänglig för alla. Men nu är det inte så, och eftersom vår produkt är färdig, känns det fel att undanhålla den för dom som vill, säger Pelle Redare.