iCellate förklarar

iCellate förklarar

TP53 och Li-Fraumeni Syndrom

Li-Fraumeni (LFS) är ett ärftligt cancersyndrom som är mycket ovanligt och förekommer hos någonstans mellan 1/5000 och 1/20 000 individer

iCellate förklarar

Gener, genetisk variation och genetisk testning

iCellate förklarar

Ärftlig magsäckscancer

Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i världen, och 10-20% förklaras av ärftliga faktorer

iCellate förklarar

Ärftlig njurcancer

Hos män är njurcancer den nionde vanligast förekommande tumörformen, medan den hos kvinnor är den sjuttonde vanligaste tumörformen

iCellate förklarar

Vad kan man förvänta sig efter ett GeneMate®-test

iCellate förklarar

Feokromocytom och paragangliom

Feokromocytom och paragangliom är ovanliga tumörformer

iCellate förklarar

Behind the scenes of GeneMate®

iCellate förklarar

Vikten av att informera släktingar vid ett positivt resultat

Alla förstagradssläktingar till en bärare har 50% risk att också vara bärare

iCellate förklarar

Ärftlig bukspottkörtelcancer

Cancerformen ger få symptom i tidigt skede och är svår att upptäcka innan den hunnit sprida sig. Riskminskande åtgärder finns för den med känd ärftlig…

iCellate förklarar

Ärftlig melanom

Hudmelanom är den snabbast ökande cancerformen i Sverige och 5-10% av alla fall är ärftligt orsakade

iCellate förklarar

Vilka gener ingår i GeneMate®-testet?

Vårt urval av gener ökar möjligheten till prevention.

iCellate förklarar

Ärftlig prostatacancer

I Sverige kommer var femte man diagnostiseras med prostatacancer - nu kommer utökade riktlinjer för att identifiera ärftlig prostatacancer

iCellate förklarar

Ärftlig cancer: 97% av alla bärare oidentifierade

Familjebaserad genetisk testning hittar vissa, missar andra

iCellate förklarar

Orsaker till cancer

iCellate förklarar

Polypsyndrom

Polypsyndromens orsaker, kopplade cancerformer samt åtgärder för att minska risken för cancer

iCellate förklarar

Ärftlig äggstockscancer

15-20% av all äggstockscancer förklaras av ärftliga faktorer

iCellate förklarar

Lynch Syndrom

Lynch syndrom orsakas av medfödda sjukdomsorsakande varianter och ökar risken för flera cancerformer

iCellate förklarar

Att tänka på inför ett genetiskt test

iCellate förklarar

This is our mission

iCellate förklarar

Ärftlig bröstcancer

15-20% av all bröstcancer förklaras av ärftliga faktorer

iCellate förklarar

R&D Update: project ELEVATE

iCellate förklarar

Ärftlig tarmcancer

En tredjedelen av all tjock- och ändtarmscancer förklaras troligen av ärftliga faktorer

iCellate förklarar

Vad är en ärftlighetsutredning?

Ett ärflighetstest innefattar ett test till en person, medan en ärftligehtsutredning kartlägger en hel släkts risk

iCellate förklarar

Hur ärvs cancerrisk?

Människokroppen består av flera biljoner celler, de strukturella och funktionella enheterna i alla levande organismer.

iCellate förklarar

Behöver du ta en biopsi?

Många kliniska frågor kan istället besvaras med ett minimalt invasivt alternativ: en ”liquid biopsy”