GeneMate

iCellate förklarar

Ärftlig njurcancer

Hos män är njurcancer den nionde vanligast förekommande tumörformen, medan den hos kvinnor är den sjuttonde vanligaste tumörformen

iCellate förklarar

Vad kan man förvänta sig efter ett GeneMate®-test

iCellate förklarar

Feokromocytom och paragangliom

Feokromocytom och paragangliom är ovanliga tumörformer

iCellate förklarar

Behind the scenes of GeneMate®

Nyheter

iCellates tjänst GeneMate® erbjuds nu via Benifys portal

iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik, meddelar att deras produkt GeneMate®, som ger svar…

iCellate förklarar

Vikten av att informera släktingar vid ett positivt resultat

Alla förstagradssläktingar till en bärare har 50% risk att också vara bärare

iCellate förklarar

Ärftlig bukspottkörtelcancer

Cancerformen ger få symptom i tidigt skede och är svår att upptäcka innan den hunnit sprida sig. Riskminskande åtgärder finns för den med känd ärftlig…

iCellate förklarar

Ärftlig melanom

Hudmelanom är den snabbast ökande cancerformen i Sverige och 5-10% av alla fall är ärftligt orsakade

iCellate förklarar

Vilka gener ingår i GeneMate®-testet?

Vårt urval av gener ökar möjligheten till prevention.

iCellate förklarar

Ärftlig prostatacancer

I Sverige kommer var femte man diagnostiseras med prostatacancer - nu kommer utökade riktlinjer för att identifiera ärftlig prostatacancer