Webbinarie: Ärftlig cancer

GeneMate

Cirka 10% av all cancer är ärftligt orsakad. Att veta om att en cancer är ärftligt orsakad kan ha en stor betydelse för både individen och anhöriga. Dock är 97% av människor som bär på ärftlig risk oidentifierade. I detta webbinarie om ärftlig cancer diskuterar iCellate Medical följande frågor:

  1. Vad är ärftlig cancer och finns det några tecken som talar för att cancern är ärftlig?
  2. Hur kan jag ta reda på om jag har en ärftligt ökad risk för cancer?
  3. Hur påverkas jag av att ha en ärftlig cancerrisk eller cancerform, och hur påverkas min familj?
  4. Vad finns det för åtgärder för friska personer med förhöjd risk?

Har du frågor? Skicka mail till support@icellate.se!