Vad kan man förvänta sig efter ett GeneMate®-test

GeneMate

I det här inlägget kommer vi att gå igenom de olika typer av svar som ett GeneMate®-test kan resultera i (se figur).

Ett positivt svar innebär att GeneMate® har identifierat en sjukdomsorsakande variant i någon av de 41 analyserade generna. Alla sjukdomsorsakande varianter som identifieras med GeneMate® ärvs autosomalt dominant (förutom varianter i MUTYH som ärvs autosomalt recessivt), vilket innebär att det är tillräckligt att bära på en sjukdomsorsakande variant i endast en kopia av en gen för att ha en måttligt till kraftigt ökad risk för cancer (monogen sjukdom).

Alla med ett positivt svar får en utförlig rapport med information om genen som den sjukdomsorsakande varianten är lokaliserad i samt vad som är nästa steg. Kunden uppmanas även att boka tid för genetisk vägledning för att vi på iCellate ska kunna remittera vidare till sjukvården för inkludering i kontrollprogram samt anlagsbärartestning. Genetisk vägledning ger även kunden möjlighet att ställa frågor. Anlagsbärartestning innebär att ens familjemedlemmar testas specifikt för om de är bärare av samma variant som hittats hos kunden. När cancern i en familj förklaras av en sådan variant kan man nämligen utesluta en måttligt till kraftigt ökad risk för cancer hos de familjemedlemmar som inte är bärare. Samtidigt bidrar anlagsbärartestning till att de som är bärare i familjen också får tillgång till kontrollprogram.

Majoriteten av alla som testar sig med GeneMate® kommer att få ett negativt svar. Anledningen till det är att de ärftliga varianterna som bidrar till en måttligt till kraftigt ökad risk för cancer är ovanliga i den allmänna befolkningen. Ett negativt svar utesluter dock inte helt en ökad risk för cancer, vilket förklaras av att även andra gener än de som är analyseras i klinisk testning för ärftlig cancer/GeneMate® bidrar till en ökad risk för cancer. För att utveckla sjukdom krävs då en kombination av varianter i flera olika gener, som tillsammans bidrar till en förhöjd risk för cancer (polygen sjukdom). I dagsläget finns det ingen klinisk testning som tittar på kombinationer av gener utan i stället använder man sig av personens familjehistoria av cancer för att räkna ut den individuella risken för cancer. Individer med en förhöjd risk utifrån sin familjehistoria* kan därför ibland behöva inkluderas i ett kontrollprogram, trots att man uteslutit en sjukdomsorsakande variant i familjen.

Detta leder till att de kunder som testat negativt med GeneMate®, men som har en familjehistoria som väcker misstanke om ärftlig cancer, kan få rekommendationen att gå vidare med en ärftlighetsutredning inom vården. Skälen till att vi hänvisar till sjukvården är:

  1. De angivna cancerdiagnoserna i släkten behöver bekräftas via journaler eller utdrag ur cancerregistret för att kunna göra en adekvat bedömning gällande kontrollprogram utifrån den familjära risken. Detta har vi på iCellate inte möjlighet att göra.
  2. Det kan vara relevant att testa någon annan i familjen. Med ett negativt GeneMate®-resultat har vi uteslutit att du som kund är bärare av en sjukdomsorsakande variant. Men det utesluter inte att det finns en sjukdomsorsakande variant i släkten (i och med att sannolikheten att ärva en variant är 50 procent). Därmed kan det finnas ett värde i att testa någon som har eller har haft cancer. Om denna person också är negativ så minskar sannolikheten att cancern i familjen har orsakats av en sjukdomsorsakande variant och att orsaken till cancern är polygen (alla i familjen har likvärdig risk för cancer). Om denna person testar positivt så vet man att cancern har orsakats av en sjukdomsorsakande variant och att orsaken är monogen. I det fallet har enbart bärare en hög risk och de som testat negativt har ingen förhöjd risk.

För de kunder som testar negativt och inte har någon familjehistoria* som väcker misstanke om ärftlig cancer kommer risken att vara samma som för den allmänna befolkningen. Även individer som testat negativt behöver därför följa de nationella screeningprogram som finns för cancer.

*Familjehistoria för ärftlig cancer innebär en kombination av vissa specifika cancerformer, som till exempel bröst-, äggstocks-, prostata- och bukspottkörtelcancer.

 

BESTÄLL

 

Anna Hellquist, Genetisk vägledare på iCellate Medical AB samt Medicine Doktor i Cell- och Molekylärbiologi