Olivia Schough berättar hur det är att leva med vetskapen att ha en BRCA1-mutation

Nyheter

Olivia Schough känner de flesta till genom hennes framgångar i det svenska landslaget i fotboll och i damallsvenskan. Vad många inte känner till är att Olivia bär på en mutation i BRCA1-genen, vilket gör att hon har en förhöjd risk att utveckla bröst- och äggstockscancer.

- Cancer är en sjukdom som berör i stort sett alla, mig kanske lite mer än de flesta andra. Jag tror inte att så många vet att det även finns en genetisk problematik med cancer. Och det är väl framför allt den biten jag tycker det är viktigt att lyfta, kunskapen runt detta och vad man kan göra åt det, berättar Olivia.

Ungefär 10 % av alla cancerfall är ärftligt orsakade. Mutationer i BRCA1-genen går i arv från generation till generation och varje barn har 50 % sannolikhet att ärva mutationen från den förälder som bär på den. Sannolikheten är densamma för både kvinnor och män – dock är det främst kvinnliga bärare som utvecklar cancer. Olivias mormor förde vidare mutationen till hennes mamma som i sin tur förde den vidare till Olivia.

Risk att utveckla bröstcancer med sjukdomsorsakande variant i BRCA1

Av grafen ovan kan man utläsa att en kvinna med en mutation i BRCA1-genen har en kraftigt förhöjd risk för att utveckla bröst- och äggstockscancer jämfört med kvinnor i allmänhet. Att leva med vetskapen att man har en förhöjd risk är inte lätt för någon, men Olivia väljer att se det från den positiva sidan.

– Alternativet, dvs att inte veta något, är ju mycket värre. Jag har aldrig ångrat mig en sekund att jag valde att ta reda på min risk. Den möjligheten fick aldrig min mamma, på henne upptäcktes det för sent, hon visste inte om att hon bar på mutationen.

Genom kontrollprogram eller kirurgiska ingrepp kan man arbeta preventivt för att minska sin risk eller hitta cancer i ett tidigt skede. I Olivias fall bidrar vetskapen till en trygghet.

–  iCellates arbete med att utbilda folk om ärftligt relaterad cancer och erbjuda privata alternativ för de som vill testa sig tycker jag är jättebra. Valet att testa sig måste givetvis var och en ta ställning till, men i mitt fall har det aldrig varit något som jag ångrat, tvärtom.