Liquid Biopsy AB offentliggör innovativ studie, stärker teamet och byter namn till iCellate AB

Nyheter

Stockholm, Sverige maj 23, 2014 - iCellate AB tillkännager starten av den innovativa studien ICELLATE1, där friska människor screenas för den eventuella förekomsten av cirkulerande tumörceller (CTCs) i vanliga blodprov. Studien kan ha en betydande inverkan på tidig upptäckt av cancer. För att stärka den kommersiella sidan av bolaget, tidigare Liquid Biopsy AB, har iCellate rekryterat Pelle Redare som VD och Iohn Ryott som VP Sales & Marketing.

Den nyligen påbörjade studien ICELLATE1 (Informed Cancer Cell Assessment Through Bood Sample Evaluation), är den första stora studie där subjektivt friska personer i intervallet 45-80 år screenas för spridning av cancer genom att räkna cirkulerande tumörceller i ett enkelt blodprov. Studien godkändes av Instituto Nacional de Salud i Peru i januari 2014 och kommer inkludera 5000 patienter, som är noggrant informerade i förväg om konsekvenserna av samtycke att delta i studien. Proverna samlas in och potentiella CTCs anrikas på Clinica San Camilo i Lima, Peru där iCellates instrument P3 används och skickas sedan till Stockholm för vidare analys. Personer med positiva prover, som indikerar ett tidigt stadium av cancer, kommer att hanteras omsorgsfullt. Bland annat erbjuds en riktad hälsokontroll vid onkologiska avdelningen på Clinica San Camilo samt ytterligare uppföljningar och rådgivning. Det är känt att 0,5 % av den totala befolkningen diagnostiseras med cancer varje år. Denna studie syftar till att ge en indikation på hur många patienter som har CTCs i blodet, även om de inte visar några symptom på att ha cancer.

"Det här är inte bara en annan cancerscreening studie" säger Chief Medical Officer på iCellate, Juan Castro, MD. "Med denna studie räknar vi med att inleda en vetenskaplig diskussion om nya strategier för upptäckt av cancer i tidiga skeden. Vi tittar direkt på den aktuella sjukdomen där den utvecklas, vilket är helt nytt". Studien är början på ett unikt samarbete mellan Clinica San Camilo och iCellate. "Clinica San Camilo har en mycket stor genomströmning av patienter och är därför den perfekta partnern för vår forskning", fortsätter Dr Castro. Studien kommer att ta in patienter under 2014 och 2015.

iCellate har vidare förstärkt sin ledningsgrupp ytterligare genom att rekrytera Pelle Redare och Iohn Ryott. Pelle och Iohn medför en bred erfarenhet från Medtech industrin där de har arbetat sammantaget 30 år i både små och stora företag, t.ex. Medical Vision, Radi Medical, Siemens och St Jude Medical. Pelle har också startat ett antal mindre företag med stor framgång. Som VD för iCellate kombinerar Pelle sin stora kunskap från Medtech med sina erfarenheter för att driva små start-up företag.

Slutligen betonar vi detta nya koncept för att upptäcka cancer genom att ändra bolagets namn från Liquid Biopsy till iCellate AB. "Vi tror att iCellate, som blandar orden isolate och cell, är ett både nytt och tydligt varumärke som hjälper oss fortsätta vår spännande resa framåt!" säger Pelle Redare, nytillträdd VD för iCellate. "Samtidigt har vi förändrat vår tagline till - Cancer Cell Detection, som på ett påtagligt sätt beskriver vårt engagemang i att upptäcka cancer, som bygger direkt på själva sjukdomsmekanismen där den utvecklas", tillägger Pelle Redare. Namnbytet kommer att träda i kraft omedelbart och det kommer att återspeglas i alla företagens kommunikation.

Läs pressmedelandet här.