iCellates test för ärftlig cancerrisk - GeneMate® - blir tillgängligt för flera genom riktade tester!

Nyheter

Stockholm 23 sept 2021 – iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik och precisionsmedicin, meddelar att deras produkt GeneMate®, som ger svar på om man har en ärftligt förhöjd risk att utveckla cancer, nu lanseras som riktade tester. Detta innebär att kunden kan välja att testa sin risk för en eller några cancerformer vilket både passar respektive individ bättre och är billigare.

I Sverige har den som vill göra en ärftlighetsutredning inom cancer tills nyligen varit hänvisad till någon av de sex onkogenetiska mottagningarna inom den allmänna sjukvården. Nu erbjuder iCellate denna tjänst i privat regi genom testet GeneMate®. GeneMate® kombinerar ett salivprov där genetiska varianter (mutationer) som kan innebära en förhöjd risk att utveckla cancer analyseras, samt en bedömning av individens familjära risk för cancer. Forskning har visat att så många som 97% av alla med en förhöjd risk fortfarande är oupptäckta, varför bredare testning för att erbjuda effektivare prevention är nödvändig.

iCellates tjänst GeneMate® har tidigare bara erbjudits i enbart en version, där 41 gener inkluderas i en tjänst som tillhandahåller en utförlig analys av en individs ärftliga risk att utveckla cancer. Denna tjänst har uppfattats av privatkunderna som förhållandevis dyr (4 995 kronor). Dessutom brukar kundens fundering över ärftlig risk handla om en specifik cancerform. Utöver 41-genstestet lanseras nu sex stycken tester (med 6-16 gener) riktade mot specifika cancerformer för att bättre tillgodose kundernas önskemål.

Iohn Ryott som är COO på iCellate berättar:

  • Vi förstår att det är kännbart för många att betala 5 000 kronor för ett genetiskt test, även om det är ett test som bara behöver tas en gång i livet. Vi har lyssnat på den feedback som vi fått och många poängterar att de gärna skulle ta testet om det var billigare. Därför lanserar vi nu dessa riktade tester som vi hoppas skall göra denna viktiga utredning tillgänglig för fler.

iCellates laboratorium är ackrediterat enligt ISO15189, vilket i normalfallet är en högre kvalitetsstandard än vad som många andra laboratorier efterlever (ISO17025).

Patientupplevelsen skall vara minst lika bra som om man besöker den allmänna vården. iCellates kliniska team står därför redo med all den support som kunden efterfrågar via e-post eller telefon, både före och efter testning, så att kunden ska känna sig trygg genom hela processen. Personer med en ärftligt förhöjd risk för cancer, hjälps sedan vidare in i sjukvården för inkludering i kontrollprogram eller vidare utredning av familjen.

Vem bör fundera på att ta ett GeneMate®-test?

Testet är till för de som är 18 år eller äldre och som vill veta om de har en ärftligt ökad risk för cancer.

Sannolikheten för ärftlig cancer ökar vid en viss familjehistoria av cancer i släkten. Forskning visar dock att många individer kan ha sjukdomsorsakande varianter (mutationer) utan att kunna identifieras utifrån en familjehistoria-baserad modell, varför ett gentest kan komma att behövas för att komplettera bilden.

Sjukdomsorsakande varianter, för främst kvinnliga cancertyper som bröst- och äggstockscancer, kan ärvas via män i flera generationer innan de ärvs av en kvinna som då riskerar att insjukna i cancer. Därför finns det skäl att inte familjehistorien bör vara det enda underlaget för vilka individer som bör göra genetisk testning.

Om iCellate Medical

iCellate är en avknoppning från Karolinska Institutet i Solna. Life Science bolaget har sitt huvudkontor och laboratorium nära Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet och är specialiserat på genomisk cancerdiagnostik. iCellate har tilldelats såväl utmärkelser som forskningsstöd för sin verksamhet, bland annat från Roche, Eurostars, Vinnova och Horizon 2020.