iCellate och Elthera tilldelas 25 Mkr från Eurostars för companion diagnostics-utveckling

Nyheter

Stockholm 13 mars 2020 – iCellate Medical, som utför avancerade analyser inom cancerdiagnostik, har tillsammans med det schweiziska biomedicinbolaget Elthera AG tilldelats 25 miljoner kronor av innovationsnätverket Eurostars för att ta fram en ny immunterapibehandling mot cancer i bukspottskörteln och livmodern.

I utvärderingsprocessen rankades iCellates samarbetsprojekt som det mest intressanta av alla svenska bidrag. Projektet rankades vidare som det sjätte mest intressanta i hela Europa av de 369 ansökningar som innovationsnätverket granskade.
Svenska Vinnova kommer bistå Eurostars nationellt och sköta såväl utbetalningar som uppföljning av projektet.
– Vi är stolta att Eurostars och Vinnova ser potentialen i våra tjänster, säger Pelle Redare, vd på iCellate.

I projektet utgör iCellate en viktig partner till biomedicinbolaget Elthera. Det gemensamma målet är att ta fram ett nytt effektivt immunterapiläkemedel – Elmab.
Bidraget från Eurostars möjliggör för iCellate att leverera sina blodbiopsi-tjänster till Elthera, vilka används som ”companion diagnostic”, så att rätt patienter får ta del av behandlingen.

– Stödet är särskilt glädjande eftersom projektet är inriktat på patienter med cancer i bukspottskörteln eller livmodern. Prognosen för dessa patientgrupper är i dag dyster, bland annat eftersom det saknas just effektiva behandlingar, säger Pelle Redare.
Det Eurostars-finansierade projektet är planerat att starta i juni 2020. När projektet är avslutat kommer Elmab att vara redo för kliniska tester.

Läs pressmedelandet här.