iCellate Medical tillför 26 MSEK via nyemission

Nyheter

Stockholm, Sverige - 19 november 2020 - iCellate Medical har i dagarna avslutat en framgångsrik nyemission. Kapitalanskaffningen tillför bolaget drygt 26 MSEK, från befintliga och nya aktieägare. iCellates mål är att erbjuda tester för att analysera cancerrisk och tidig cancerupptäckt, för att sedan vägleda individuella terapier.

iCellate, ett privatägt svenskt medicinteknikföretag, är en innovationsledare inom cancerdiagnostik och precisionsmedicin genom analys av tumörceller eller cellfragment från blodprover, s.k. liquid biopsy.

iCellate lanserade i september 2020 sin första kommersiella produkt, GeneMate®, som analyserar en individs ärftliga risk att utveckla cancer. De tillförda medlen kommer att främst gå till att validera och kommersialisera ytterligare två produkter under 2021/22, OncoMate® och CellMate®.

Pelle Redare, VD för iCellate, kommenterar, ”Vi är verkligen glada över att våra befintliga ägare visar kontinuerligt stöd och att vi kan locka till oss så bra nya investerare. Vi är övertygade om att år 2021 kommer att bli ett väldigt spännande år”.

Noterbart är att emissionen sköttes utan extern rådgivning.

Läs hela pressmedelandet här.