iCellate lanserar tjänsten GeneMate® inom ärftlig cancerrisk

Nyheter

Det svenska medicinteknikbolaget iCellate har idag lanserat sin tjänst GeneMate® som ger svar på om du har ärftlig risk att utveckla cancer. Med ett enkelt salivprov kan DNA analyseras och därefter kan man fastställa om någon har en förhöjd genetisk risk eller ej. GeneMate® är den första av iCellates tre tjänster som släpps till allmänheten.

– Det känns spännande att äntligen få släppa vår första kommersiella tjänst efter många års forskning, och kunna erbjuda hjälp till människor som går runt med oro för cancer, säger Pelle Redare, VD iCellate.

GeneMate® är den första av iCellates tjänster som släpps till allmänheten. Testet riktar sig mot personer med en historik av cancer i släkten för att analysera huruvida risken att utveckla cancer har gått i arv. Om det visar sig att det finns ärftliga anlag, ska dessa utredas vidare inom etablerade kontrollprogram i vården.

”Jag tycker att det är utmärkt att det kommer privata alternativ för denna typ av analys,” säger Eva Rudd som är läkare och klinisk genetiker på iCellate. Eva har lång erfarenhet inom klinisk genetik och välkomnar iCellates tjänst GeneMate®. Eva fortsätter, ”Genom att utvidga tillgång till genetisk analys kommer vi möjliggöra förebyggande åtgärder för flera mutationsbärare.”

En komplett genetisk utredning kan man få göra i den allmänna vården vid någon av de sex onkogenetiska mottagningarna för den som kan påvisa en tydlig familjehistorik av cancer. iCellate är mycket tydliga med att vi inte gör anspråk på att göra samma sak som de onkogenetiska mottagningarna gör. GeneMate®-testet är en typ av mutations-screening vilket används för att kategorisera de med positivt resultat som behöver vidare utredning och de med negativt resultat som kan avskrivas, givet deras familjehistorik.

”Vi har noga validerat vår tjänst och uppnått mycket hög sensitivitet och specificitet (båda >99%). Vi har dessutom jobbat hårt med att skapa ett starkt kliniskt team och en god relation med vården så att kundens resa ska bli så smidig som möjligt” säger VD Pelle Redare.

Ungefär 5-10% av all cancer har en ärftlig komponent. Detta innebär att man inte ärver cancer utan man ärver en förhöjd risk att eventuellt utveckla cancer. Mutationer i olika gener påverkar risken att utveckla cancer olika mycket. Det är främst bröst- och äggstockscancer för kvinnor och tjock-, ändtarms- och bukspottkörtelcancer hos båda könen som har högre ärftlig risk än övriga cancertyper.

Läs pressmedelandet här.