iCellate expanderar

Nyheter

Stockholm, Sverige – 17 januari 2022 - iCellate Medical AB, ett svenskt cancerdiagnostikföretag är glada att meddela att man har bygger ut sina befintliga lokaler på Industrivägen i Solna utanför Stockholm med ytterligare 300 m2. Expansionen kommer som en naturlig del i förtagets tillväxt och möjliggör bland annat en uppsättning av en ny automatiserad analysprocess för produkten GeneMate®.

iCellate flyttade från området vid Karolinska Institutet till Hagalunds industriområde för drygt fyra år sedan. Hyresvärden Humlegården har varit lyhörda under resans gång och har nu skapat förutsättningar för en ytterligare expansion av företagets lokaler.

  • Det är främst labbytan som blir större, men vi adderar även extra kontorsplatser och ytterligare ett konferensrum, berättar Iohn Ryott som varit med och projekterat utbyggnaden.

Expansionen kommer som ett naturligt steg p.g.a. ökad efterfrågan av företagets produkt GeneMate®, ett test för en individs risk att utveckla ärftligt relaterad cancer, samt ett antal kliniska studier relaterade till produkten CellMate®.

  • Vi är väldigt nöjda med hur de nya lokalerna matchar bolagets fortsatta expansion. Om vi skall bli konkurrenskraftiga med GeneMate® så måste flödet effektiviseras och volymerna öka. Både R&D teamet och våra operationella team får väsentligt bättre förutsättningar att utveckla våra analyser vidare, säger Pelle Redare, iCellates VD.

Expansionen har skett i flera steg där man först ställde i ordning en ny kontorsdel, ett större kök och ett ordentligt kontorslandskap. Därefter har de gamla kontorslokalerna kunnat göras om till labbytor. En viktig del i renoveringen har också varit arbetsmiljön i labbet där nya instrument ställer krav på ytterligare kylning.

Om iCellate Medical

iCellate är en avknoppning från Karolinska Institutet i Sverige. Life science-företaget har sitt kontor och laboratorium i Solna, där företaget utför sina ackrediterade cancerdiagnostiska tjänster. Det privatägda företaget har fått flera utmärkelser och vetenskapliga bidrag från till exempel Roche, Eurostars, Vinnova och Horizon 2020.

Följs iCellates nyheter på MyNewsDesk.