Christer Ericsson, CSO, har utsetts till ordförande för SIS tekniska kommitté för genomik och precisionsmedicin

Nyheter

Solna den 17 februari 2021- Christer Ericsson, CSO på iCellate Medical AB, har utsetts till ordförande för SIS tekniska kommitté för genomik och precisionsmedicin. Arbetet består i att hålla nationella kommittémöten för att samla svensk expertis inom genom- och precisionsmedicinsk bioteknik och informatik för att planera och förbereda svenskt engagemang i internationell standardisering.

Syftet med den tekniska kommittén är att:
- Tillgodose patient- och hälsoekonomisk fördel
- Tillgodose kliniska behov
- Etablera "best practice" som standard
- Eftersträva att finna synergier även där det föreligger konkurrens
- Eliminera luckor i cykeln från ouppfyllda kliniska behov, genom forskning, innovation och produktutveckling till kliniska prövningar och implementering i kliniska riktlinjer
 
Kommitténs medlemmar representerar:
Biobank Sverige (https://biobanksverige.se)
Genomisk medicin Sverige (https://genomicmedicine.se/en/)
iCellate Medical AB (https://icellate.se)
Karolinska institutet (https://ki.se/en)
Oncodia AB (https://www.oncodia.com)
Region Östergötland (https://www.regionostergotland.se)
RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) (https://www.ri.se/en)
Svenska institut för standarder (https://www.sis.se/en/)
Uppsala universitet (https://www.uu.se)

Läs mer här.