Nyheter

GeneMate

Kan ärftlig cancer påverka val av behandling vid en pågående cancersjukdom?

Även vid en pågående cancersjukdom kan man ha nytta av att veta om en individ bär på en ärftlig genetisk variant.

Employee Profile: Francisca Lameiras

Employee Profile: Helena Silva Cascales

GeneMate

Nya riktlinjer avseende ärftlig bröstcancer

iCellate förklarar

Monogen vs polygen nedärvning

Olika former av nedärvning, genetiska begrepp och genetisk testning

iCellate förklarar

Kan blodcancer vara ärftligt?

Nyheter

Äntligen fick Kristina testa sig

Efter att ha förlorat sin mamma och mormor till bröstcancer undrade Kristina över sin ärftliga risk. Hos iCellate kunde hon testa sig.

Nyheter

iCellate Medical expanderar sitt ackrediterade labb

iCellate har nyligen slutfört sin expansion av sitt laboratorium för sin ackrediterade tjänst GeneMate®. GeneMate® är en tjänst som används för att…

Nyheter

Olivia Schough berättar hur det är att leva med vetskapen att ha en BRCA1-mutation

Nyheter

iCellate Medical stänger en ny finansieringsrunda på 20 MSEK

iCellate Medical har nyligen avslutat en finansieringsrunda som tillför bolaget 20 MSEK från både befintliga och nya investerare.

Nyheter

iCellate inleder samarbete med fotbollsspelaren Olivia Schough

iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik och precisionsmedicin, meddelar att de inleder ett…

Kallelse till årsstämma i iCellate Medical AB (publ)

Aktieägarna i iCellate Medical AB (publ) med organisationsnummer 556860-8284 kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2022 klockan 17.00 på…

Nyheter

Project ELEVATE initiates clinical trial for development of novel cancer diagnostics

February 10, 2022. Elthera AG, iCellate Medical AB, Targos Molecular Pathology GmbH and Prof. Dr. Susanne Sebens at the Institute of Experimental…

GeneMate

Vilka genetiska varianter orsakar sjukdom?

Genförändringar sker hela tiden. Många är helt ofarliga, medan andra orsakar sjukdom.

Nyheter

iCellate expanderar

Employee Profile: André Nobre

GeneMate

Räkna ut din risk

Hur stor risk har du att vara bärare av en sjukdomsorsakande variant?

Employee Profile: Iohn Ryott

GeneMate

Kartlägga cancer i släkten

Vikten av familjens cancerhistoria och hur den kartläggs

Employee Profile: Sabina Botic

GeneMate

Riktad eller bred panel – vilken är bäst för ärftlig cancer?

Employee Profile: Emelie Berglund

GeneMate

Webbinarie: Ärftlig cancer

I detta webbinarie diskuteras diagnostik och prevention av ärftlig cancer. Nu kan du se på webbinariet i efterhand!

Nyheter

iCellates påbörjar försäljning av GeneMate® i Storbritannien

Nyheter

iCellates tjänst GeneMate® erbjuds nu via Smolab

GeneMate

Webbinarie: Ärftlig prostatacancer

I detta webbinarie diskuteras ärftlig prostatacancer och vilka åtgärder det finns vid förhöjd risk. Se på webbinariet i efterhand!

GeneMate

Webbinarie: Ärftlig gyncancer

I detta webbinarie diskuterar vi ärftlig äggstockscancer och livmodercancer samt hur dessa kan förebyggas. Se på webbinariet i efterhand!

GeneMate

DNA-tester för privat personer - vad är vad?

Det finns en mängd olika genetiska tester på marknaden som säljs till privatpersoner. Vad är skillnaden?

Nyheter

iCellates test för ärftlig cancerrisk - GeneMate® - blir tillgängligt för flera genom riktade tester!

Detta innebär att kunden kan välja att testa sin risk för en eller några cancerformer vilket både passar respektive individ bättre och är billigare.

GeneMate

Webbinarieserie: Ärftlig Cancer

Anmäl dig till höstens webbinarieserie!

GeneMate

TP53 och Li-Fraumeni Syndrom

Li-Fraumeni (LFS) är ett ärftligt cancersyndrom som är mycket ovanligt och förekommer hos någonstans mellan 1/5000 och 1/20 000 individer

GeneMate

Gener, genetisk variation och genetisk testning

GeneMate

Ärftlig magsäckscancer

Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen i världen, och 10-20% förklaras av ärftliga faktorer

Nyheter

GeneMate® now a part of global rare disease database and resource Orphanet

Increased visibility of hereditary cancer risk can lead to increased opportunities for cancer prevention and early detection

Nyheter

Job Opening: Clinical Molecular Geneticist

Come join us!

GeneMate

Ärftlig njurcancer

Hos män är njurcancer den nionde vanligast förekommande tumörformen, medan den hos kvinnor är den sjuttonde vanligaste tumörformen

GeneMate

Vad kan man förvänta sig efter ett GeneMate®-test

GeneMate

Feokromocytom och paragangliom

Feokromocytom och paragangliom är ovanliga tumörformer

GeneMate

Behind the scenes of GeneMate®

Nyheter

iCellates tjänst GeneMate® erbjuds nu via Benifys portal

iCellate Medical AB, som utvecklar och tillhandahåller avancerade analyser inom cancerdiagnostik, meddelar att deras produkt GeneMate®, som ger svar…

GeneMate

Vikten av att informera släktingar vid ett positivt resultat

Alla förstagradssläktingar till en bärare har 50% risk att också vara bärare

GeneMate

Ärftlig bukspottkörtelcancer

Cancerformen ger få symptom i tidigt skede och är svår att upptäcka innan den hunnit sprida sig. Riskminskande åtgärder finns för den med känd ärftlig…

GeneMate

Ärftlig melanom

Hudmelanom är den snabbast ökande cancerformen i Sverige och 5-10% av alla fall är ärftligt orsakade

GeneMate

Vilka gener ingår i GeneMate®-testet?

Vårt urval av gener ökar möjligheten till prevention.

GeneMate

Ärftlig prostatacancer

I Sverige kommer var femte man diagnostiseras med prostatacancer - nu kommer utökade riktlinjer för att identifiera ärftlig prostatacancer

GeneMate

Ärftlig cancer: 97% av alla bärare oidentifierade

Familjebaserad genetisk testning hittar vissa, missar andra

Nyheter

Christer Ericsson, CSO, har utsetts till ordförande för SIS tekniska kommitté för genomik och precisionsmedicin

Arbetet består i att hålla nationella kommittémöten för att samla svensk expertis inom genom- och precisionsmedicinsk bioteknik och informatik för att…

GeneMate

Orsaker till cancer

Nyheter

iCellate gör förändringar i Styrelsen

iCellate Medical AB, ett svenskt cancerdiagnostikföretag meddelar att man gjort förändringar i sin Styrelse i samband med bolagets årsstämma. Bolaget…

GeneMate

Polypsyndrom

Polypsyndromens orsaker, kopplade cancerformer samt åtgärder för att minska risken för cancer