• om
    cancer

iCellate kan hitta de mycket sällsynta
och ständigt föränderliga tumörcellerna

Cancer är ett brett spektrum av sjukdomar som resulterar i ansamling av onormala celler. Cancer härstammar från en primärtumör från vilken enskilda celler kan spridas via det lymfatiska systemet eller blodet till avlägsna delar av kroppen och bildar metastaser. När cancersjukdomen börjat bilda metastaser försämras patientens prognos avsevärt.

Cirkulerande tumörceller (CTC)

Cancerceller kan vandra in i det lymfatiska och blodcirkulations-systemet där de transporteras till andra delar av kroppen för att slutligen bilda metastaser i andra organ. Väl inne i blodet, dör de allra flesta av de cirkulerande tumörcellerna av naturliga orsaker, men ett fåtal överlever, och några av dessa fastnar vid avlägsna organ där de börjar växa, vilket leder till bildande av metastaser.

Detektion av CTC

To accurately diagnose cancer, the actual cells that spread the disease needs to be analyzed, so that their För att ställa en korrekt diagnos är det en stor fördel om man kan fånga in och analysera de cancerceller som sprider sjukdomen, CTC. Dessa cellers egenskaper bör sedan ligga till grund för den kliniska behandlingen av sjukdomen.

De nuvarande tillgängliga metoderna för monitorering av CTC har väl kända och allvarliga begränsningar.

Styra behandling

Cancerbehandling styrs för närvarande bland annat genom analys av biopsier från primärtumören. Det är numera klarlagt att metastaser utvecklas delvis oberoende från primärtumören och att sådana biopsier därför inte kan anses vara lämpliga för diagnos. Detta kan förklara vissa inledande behandlingsmisslyckanden. Med den information som nu finns tillgänglig genom pågående forskning, förväntas egenskaperna hos CTC vara bättre lämpade för att basera diagnoser på.