Om iCellate

iCellate är ett svenskt life science bolag som grundades 2011 och är baserat i Stockholm. iCellate utvecklar produkter inom områdena ärftlig cancerrisk, tidig detektion av cancer och precisionsmedicin. Tekniken bygger på forskning från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

 

Företaget är alumner från både Uppsala Innovation Center (UIC) och STING och har genom åren fått flera utmärkelser från både vetenskapliga institutioner och privata företag.


Ledningsgruppen

Pelle Redare (CEO) har stor erfarenhet från Medtech-branschen där han har arbetat i mer än 20 år i både små och stora företag, till exempel Siemens, Radi Medical och St Jude Medical. Som VD för iCellate kombinerar Pelle flertalet erfarenheter från VD-positioner i större företag och bakgrund från att driva små startupföretag.

Christer Ericsson, PhD, (CSO) är en prisbelönt cancerbiolog och specialist inom klinisk provhantering. Christer har publicerat många vetenskapliga artiklar i "Cell" och andra respekterade internationella tidskrifter och monografier i cancerbiologi. Han har forskat vid Salk Institutet i San Diego, Karolinska Institutet i Stockholm och vid State University of New York i Buffalo.

Iohn Ryott (COO) har arbetat både nationellt och internationellt i ett antal olika Medtech-företag, allt från små till stora. Iohn har arbetat med försäljning och marknadsföring i Europa, USA och Asien och har samlat stor kunskap om försäljning, förhandlingar och ledarskap. I den viktiga kommersialiseringsfasen kommer Iohn spela en viktig roll för iCellates framgång.

Åsa Rosenquist (VP R&D) tillträdde 2019 som chef för iCellates forskningsavdelning och labbverksamhet.  Åsa kommer närmast från XSpray Pharma och har förutom jobb på Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten framförallt arbetat med läkemedelsutveckling på Medivir. Åsas kunskaper av att leda medarbetare kombinerat med mångårig erfarenhet av labbarbete samt projekt/produkt utveckling gör henne till en mycket viktig del av iCellates framtida teambyggnad.

Francisca Lameiras (Quality Director) började på iCellate 2017. Francisca har en doktorsexamen i Metabolic Engineering från Delft University of Technology (Nederländerna) och är en resultatdriven och dynamisk forskare. Francisca startade sin karriär på iCellate som chef för labbet och tillträdde 2020 rollen som chef för Quality Assurance och Regulatory Affairs. Med sin kunskap inom både FoU och kvalitet är hon en viktig del av iCellates kontinuerliga utveckling.


Styrelsen

Ulf Tossman (styrelseordförande)
Ulf har stor erfarenhet från Life Science-sektorn från både ledande operativa roller, men också flertalet styrelsemedlemsfunktioner. Vänligen se (Ulfs linkedin konto) för mer information.

Harald Blegen (styrelseledamot)
Harald är chef för Tema cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Harald är helt ovärderlig i styrelsearbetet med sina erfarenheter och kliniska kontakter.
Vänligen se (Haralds linkedin konto) för mer information.

Iohn Ryott (styrelseledamot)
Se ovan.

Mari Vattekar Markman (styrelseledamot)
Mari har en bakgrund som ränteanalytiker på DNB Markets men även inom inredning i sitt eget företag,
läs mer på linkedin.com.

Johan Markman (suppleant i styrelsen)
Johan är vice Styrelseordförande i Camfil AB.
Vänligen se www.camfil.com för mer information.

Vetenskap

Vetenskapliga studier

White Papers

Betydande utmärkelser och bidrag

CellMate®

iCellate har erhållit Horizon 2020 tillsammans med QIAGEN och UKSH för att möjliggöra lansering av CellMate® på den europeiska marknaden.

Precisionsmedicin

Tillsammans med det schweiziska läkemedelsbolaget Elthera erhöll iCellate Eurostars för att utveckla precisionsläkemedel inom bukspottkörtelcancer.

R&D samarbete

Roche finansierade utvecklingen av de första prototyperna som senare ledde till instrumentet IsoPic™ och bidrog till FoU-kunskap i de tidiga faserna.

R&D samarbete

iCellate ingick strategiska samarbeten med några viktiga partners, vilket ledde till nya upptäckter inom celldetekteringsautomation.

2021Fast-track to innovation - CellMate®Horizon 2020
2020Companion diagnostics utvecklingEurostars
2018Success storyEIT Health
2016Lab accreditationEIT Health
2016Styra cancerbehandlingAFA Försäkring
2015AffärsutvecklingTillväxtverket
2013-2016EurostarsEU commission
2012-2015BIO-X supportUppsala BIO
2012-2014Research collaborationRoche
2012-2013IPR analysis awardSISP
2011-2012Vinn Verifiering VINNOVA
2011Starget 3SA (scientific prize)Karolinska Institute
2011Bus dev competition (first prize)STING Startup
2011Fokus verifieringInnovationsbron
2011Business plan competition (finalist)Venture Cup Öst