Cancerdiagnostik genom liquid biopsy

Vi upptäcker cancer och identifierar behandlingsbara biomarkörer för att möjliggöra precisionsmedicin

Till våra tjänster

DNA-analys via sekvensering

DNA innehåller information om ärftlig cancerrisk, misstänkt cancer och påvisad cancer.

 

Precisionsmedicin ger bra respons – men bara för de patienter med behandlingsbara biomarkörer. Tänk om vi kunde matcha fler patienter med rätt cancerbehandling genom bättre diagnostik-metoder.

 

iCellates nästa generations liquid biopsy upptäcker cancer oavsett stadium. Med vår CTC-plattform får du allt du behöver inom biomarkör analys.
 

Betydande utmärkelser och bidrag

iCellate har erhållit flertalet prominenta utmärkelser inom cancerforskning såsom Horizon 2020, Eurostars och Vinnova.

CellMate®

iCellate har erhållit Horizon 2020 tillsammans med QIAGEN och UKSH för att möjliggöra lansering av CellMate® i den europeiska marknaden.

Precisionsmedicin

Tillsammans med det schweiziska läkemedelsbolaget Elthera erhöll iCellate Eurostars för att utveckla precisionsläkemedel inom bukspottkörtelcancer.

R&D samarbete

Roche finansierade utvecklingen av de första prototyperna som senare ledde till instrumentet IsoPic™ och bidrog till FoU-kunskap i de tidiga faserna.

R&D samarbete

iCellate ingick strategiska samarbeten med några viktiga partners, vilket ledde till nya upptäckter inom celldetekteringsautomation.