• Tjänster inom liquid biopsy för tidig detektion och stöd till cancerbehandling

    Analyser på cell- och DNA-nivå av cirkulerande tumörceller (CTC), cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) och germline-DNA ger ett brett serviceutbud

  • Cancerriskprofilering genom germline-DNA sekvensering

    Riskprofilering är viktig vid ärftlig cancer

  • En riktig livshistoria

    iCellate har kunnat detektera tumörceller och i samarbete med behandlande läkare lokalisera och behandla den primära tumören i verkliga livet!

En på miljonen

iCellate Medical AB är ett svenskt medicintekniskt som erbjuder tjänster inom s.k. liquid biopsy, för att detektera och analysera s.k. cirkulerande tumörceller (CTC), cirkulerande tumör DNA (ctDNA) och germline DNA. I vårt ISO 15189-certifierade laboratorium utför vi liquid biopsy analyser med vårt egenutvecklade isolationssystem IsoPic™ (för CTC) och relaterade nedströms verifierings-prov, som NGS-sekvensering.

CTC är sällsynta, några få celler bland tiotals miljarder normala blodceller, och därför mycket svåra att hitta. IsoPic™ använder biomekaniska egenskaper att hitta CTC i blodet och förlitar sig inte på konventionella biomarkörer som visat sig ofta missa några av de oförutsägbart föränderliga cancercellerna. iCellates teknik har en mycket hög känslighet, IsoPic™ kan hitta en CTC med en sannolikhet på 9 av 10 (90%).

Med iCellates isoleringsteknik i kombination med genetisk sekvensering kan man inte bara upptäcka cancer i ett tidigt skede, men också sätta fingret på de exakta molekylära defekter som driver varje patients individuella cancer, och följa den molekylära utvecklingen av sjukdomen, nästan i realtid.

90% utbyte

I ett typisk 10 ml kliniskt blodprov med 10 spikade tumörceller från olika cancertyper bland 10-tals miljarder av normala blodceller, kan iCellates teknik identifiera 9 av dessa spikade celler (90% utbyte). Det är mer än tillräcklig underlag för att kunna analysera de cancerceller som håller på att sprida sig.

iCellates lösning

1 10 ml blodprov

2 CTC Isolation

3 LCM mikroskopy

4 Genetisk sekvensering

 

iCellate, som ett av få företag i världen, erbjuder ett komplett utbud av marköroberoende CTC-analyser från isolering till genetisk sekvensering i vårt eget laboratorium. Blodprovets fräschör är viktigt, med iCellates lösning medges analys av blodet inom 48 timmar.

Vad är en cirkulerande tumörcell (CTC)?

Cancer är ett samlingsnamn för en grupp relaterade sjukdomar som resulterar i ansamling av onormala celler (d.v.s. en tumör). Cancer kommer ursprungligen från en enda onormal cell som växer till en primärtumör. Från primärtumören kan sedan enskilda celler spridas via det lymfatiska systemet eller blodet till avlägsna delar av kroppen och bilda metastaser. Cellerna som sprider sjukdomen till avlägsna organ, där de bildar metastaser, är de cirkulerande tumörcellerna (CTC).

Metastaser förknippas ofta med dålig prognos för en cancersjuk patient. Cancerceller vandrar in i både det lymfatiska och blodcirkulationssystemet där de sprids för att slutligen metastasera i andra delar av kroppen. Väl inne i blodet, dör de allra flesta av de cirkulerande tumörcellerna faktiskt av naturliga orsaker, men ett fåtal överlever. Några av dessa lämnar blodbanan och fastnar vid andra organ där de kan börja växa och ge upphov till nya tumörer, s.k. metastaser. Genom att känna till antalet och de genetiska egenskaperna hos de cirkulerande tumörcellerna kan man förutsäga vilka som kommer att överleva, vandra och växa till nya metastaser i andra organ, och därmed ge symptom.